Pagdating ng mga tsino sa pilipinas flirt dating and com

Posted by / 26-Sep-2015 06:16

Pagdating ng mga tsino sa pilipinas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. Ang pagsusuot ng camisa de tsino,ang paggamit ng tsinelas at bakya. Ang pagbigay respeto sa mga matatanda at nakakatanda. Ang tradisyon sa pagsasaayos ng kasal at pamanhikan. Pagsusuot ng maluluwag na trousers at camisa de chino. Mga aral ng islam gaya ng shahadah na ang igig sabihin ay walang ibang Diyos kundi si Allah at si Mohammed ang propeta ng Diyos. Mga pagkain gaya ng tofu, siopao, lumpia, pancit at mami. Pagsusuot ng puti pag may patay Paggamit ng mga salitang ate, kuya, dikko, ditse at iba pa. 10 Kontribusyon ng mga Arabo sa Pilipinas Islamic Religion Paggamit ng kalendaryo Singkil dance Mga salitang apo, sulat, alamat, salamat at iba pa.

There can be similarities but the similarities are due to the same environment that both Filipinos and Malays were subjected into (ex.

Pagsasaboy ng bigas sa groom and bride pagkatapos ng kasal.

Epiko gaya ng Darangan, Sulayman, Lam-ang at Ibalon. Pagsusuot ng garland of fresh flowers sa bisita as a symbol of respect at hospitality.

Panahong Prehistorikal Ang Pilipinas ay nagsimula mabuo 3,000,000 taon na ang nakararaan, dahil sa diastropismo,volcanic activity, at erosion. Tabon Man ( 24,000-22,000 BCE) - ito ay natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan ni Dr. Austronesian Theory Ayon sa teoryang ito, nagmula daw ang mga Pilipino sa mga Austronesian. Mainland Origin -Peter Bellwood -galing daw sa Mainland China ang mga ito tapos pumunta ng Northern Vietnam, tapos sa Taiwan, sumunod sa Pilipinas -sila daw ang nagdala dito ng mga kagamitan na ginamit noong Neolithic Age Mga kontrobersiya ukol sa pinagmulan ng mga Pilipino: Wave of Migration Theory Ayon sa teoryang ito na ginawa ni Henry Beyer, nagkaroon daw ng malakihang pagdating ng mga tao dito sa Pilipinas. Bones will not show the physical characteristics of the people except height and sex. Local developments were ignored and the creativity of the people was not appreciated. Why attribute all the cultural traits to the immigrants? Why are all the cultural knowledge of the Filipinos derived from external influences? Cultural traits came from the response and the local adaptation of the people from the environment and not from external influences. Relihiyon Ang relihiyon ng mga sinaunang Pilipino ay Animismo, ang pagsamba sa mga espiritu ng kalikasan para sa magandang buhay.

Nakarating daw sila dito gamit ang lupang tulay o kaya naman ay naglayag sa tubig. Malay ( sa kanila daw nanggaling ang lahing Pilipino, maging ang ating kultura) a. Assuming there were bones found, hoe did Beyer connect the skeletal remains with the physical and cultural traits of the people? It is impossible to connect physical much more cultural traits to merely bone remains. Dumating din ang relihiyong Islam sa arkipelago dala ng mga mangangalakal at misyonaryong galing sa Malaysia at Indonesia. Konklusyon: Mahirap malaman kung ito ba yay katotohanan o hindi.

pagdating ng mga tsino sa pilipinas-76pagdating ng mga tsino sa pilipinas-62pagdating ng mga tsino sa pilipinas-41

Chito Santa Romana has just retired from his post as Beijing Bureau Chief of ABC News.

One thought on “pagdating ng mga tsino sa pilipinas”